Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru. Pre uplatnenie reklamácie je zo všetkého najskôr nutné si prečítať reklamačný poriadok vo všeobecných podmienkach, v ktorom sú uvedené všetky práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Postup pri reklamácii tovaru:
1. Reklamovaný tovar očistite.
2. Reklamovaný tovar zabaľte tak, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu.
3. K tovaru priložte faktúru a vyplnený reklamačný list.
4. Reklamovaný tovar odošlite Slovenskou poštou na adresu: Šport móda, SNP 134,965 01 Žiar nad Hronom. V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku. V tom prípade tovar nebude prevzatý.
Hneď ako k nám reklamovaný tovar príde, budeme vás informovať prostredníctvom e-mailu a tiež začína plynúť lehota 30 dní na vybavenie reklamácie. O všetkých podstatných aspektoch reklamácie, akými je napr. zaslanie tovaru distribútorovi na posúdenie či vybavenie reklamácie, budete opäť informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.